School of MedicineDeri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı